Sikkerhedsreglement for

Midtbornholms Rideklub

Vi rider ALLE med godkendt og tilpasset sikkerhedshjelm og unge under 18 år bruger sikkerhedsvest ved springning.

Vores sikkerhedsreglement er udformet efter Dansk Ride Forbunds anbefaling og gældende regler.

Generelt

Parker hensigtsmæssigt foran ridehallen

Alle hunde skal føres i snor på ridehallens område og husk at fjerne efterladenskaber

Ingen rygning indendørs

Brug de opstillede skraldespande

Sluk lyset hvis du er den sidste der går, både i ridehallen og rytterstuen

Kun medlemmer af Midtbornholms Rideklub, ridecenter eller støtteforening kan benytte faciliteterne

Alle ryttere skal benytte godkendt og tilpasset sikkerhedshjelm under al ridning på klubbens faciliteter. Ved stævner dog jf. DRFs reglement.

Alle skal bære sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten

Alle under 18 år benytter sikkerhedsvest ved springning – vi opfordrer alle til at bruge sikkerhedsvest

Ridning foregår med hovedtøj

Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet

Ingen fører en hest uden trense eller træktov

Ingen løber eller råber i nærheden af hesten

Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet

Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion

Ingen anvender sporer uhæmmet

Staldregler

Stalden skal fejes og ryddes inden man forlader den så der er plads til de næste

Hestene skal altid trækkes i træktov eller trense

Heste må ikke være løse på staldgangen

Heste må ikke stå uden opsyn på klubbens faciliteter

Ridehusregler

Op- og afsidning foregår altid i midten af en cirkelvolte.

Skridt og parade skal foregå indenfor hovslaget.

På stor volte mødes man altid venstre mod venstre.

Stor volte har forret frem for cirkelvolte.

Hvis man er 6 eller flere ryttere i ridehuset, rides der på samme volte, ældste rytter annoncerer skift af volte (mindst hvert 10. minut).

Longering, kun efter tilladelse fra de andre ryttere.

Springning har forret torsdage. Fredage kun forret mellem kl. 14.00 - 17.00, alle andre dage kun efter tilladelse fra samtlige andre ryttere. Inden under 18 år må springe alene, der skal altid være en voksen person til stede.

Optræd altid hensynsfuldt overfor andre rytterkammerater.

Det er ikke tilladt at ride i hallen når der er holdundervisning.

Springbanen

Ingen under 18 år må springe alene, der skal altid være en voksen person til stede

Alle bommene sættes op efter brug så de ikke ligger på jorden

Longering og løse heste ikke tilladt

Ingen kørsel på banen

Udendørs ridebaner

Longering, kun efter tilladelse fra de andre ryttere.

Ridning foregår med hovedtøj

Der må gerne rides når der er holdundervisning, hvis det ikke er til gene for undervisningen

Op- og afsidning foregår altid i midten af en cirkelvolte.

Skridt og parade skal foregå indenfor hovslaget.

På stor volte mødes man altid venstre mod venstre.

Stor volte har forret frem for cirkelvolte.

Rygepolitik

Som følge af den nye rygelov i Danmark er der udformet følgende rygepolitik:

Al rygning i rytterstue, stald og ridehal er forbudt.

Ved ulykke

Stands ulykken

Giv livreddende førstehjælp

Tilkald den nødvendige hjælp, ring til Alarm 112

Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er kommet

KONTAKT BESTYRELSERNE HVIS DU HAR SPØRGSMÅL TIL SIKKERHEDSREGLERNE!